Chi tiết lĩnh vực

Thí nghiệm xác định giới hạn Atterberg của đất

( 09-05-2018 - 11:40 AM ) - Lượt xem: 1797

Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy của đất trong phòng thí nghiệm để dùng cho xây dựng. Áp dụng cho đất dính, chứa phần lớn các hạt có kích thước nhỏ hơn 1mm và có giới hạn dẻo. Không áp dụng cho đất hữu cơ (than bùn, đất than bùn hóa)...

1. Khái niệm:

 

- Giới hạn dẻo của đất (WP): Tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại chuyển từ trạng thái cứng sang trạng thái dẻo.

- Giới hạn chảy của đất (WL): Tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái chảy.

 

2. Công thức tính:

 

 • Chỉ số dẻo (IP) của đất được tính theo công thức:

                                                                           Trong đó:

                                                                                    - IP   :Chỉ số dẻo;

                                                                                    - WL :Giới hạn chảy của đất (%);

                                                                                    - WP :Giới hạn dẻo của đất (%).

 • Độ sệt (B) của đất được tính theo công thức:

                                                                            Trong đó:

                                                                                    - B   :Độ sệt;

                                                                                    - W  :Độ ẩm tự nhiên của đất (%);

                                                                                    - WL :Giới hạn chảy của đất (%);

                                                                                    - WP Giới hạn dẻo của đất (%).

 

3. Tiêu chuẩn áp dụng:

 

TCVN 4197 : 2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định - Giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm.

ASTM D4318 - 00 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

 

4. Thiết bị thí nghiệm:

 

- Thí nghiệm giới hạn dẻo:

 1. Rây với kích thước 1mm;
 2. Cối sứ và chày sứ;
 3. Tấm kính nhám;
 4. Hộp nhôm;
 5. Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0.01 g;
 6. Chén sứ;
 7. Dao nhào trộn.

 

- Thí nghiệm giới hạn chảy:

 1. Rây với kích thước 1mm;
 2. Cối sứ và chày sứ;
 3. Dụng cụ để xác định giới hạn chảy;
 4. Hộp nhôm;
 5. Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0.01 g;
 6. Chén sứ;
 7. Dao nhào trộn

 

 

Tại sao chọn solar system
THÁI DƯƠNG HỆ là một Công ty được thành lập với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết; cùng với một số cố vấn kỹ thuật là

>> Xem thêm

Hồ sơ năng lực
Hồ sơ năng lực giúp khách hàng nắm bắt về Thái Dương Hệ một cách nhanh chóng.Cung cấp đầy đủ, chi tiết, và dễ hiểu về doanh nghiệp, ngành nghề, kinh nghiệm, sản phẩm…giúp khách hàng có cái nhìn bao quát

>> Xem thêm

Hình ảnh hoạt động